+31 20 760 4909      service@wipa.nl
twitter Facebook LinkedIn

Persberichten

Microsoft legt beslag bij WIPA

Woensdag 15 februari 2017 heeft Microsoft Corporation uit Redmond, Washington (USA) een inval gedaan en beslag gelegd bij WIPA Nederland B.V. omdat zij het vermoeden heeft dat WIPA (een SPLA partner van Microsoft) zich schuldig maakt aan openbaarmaking en verveelvoudiging van Microsoft licenties. In dit proces hebben ze ook meegenomen zusterbedrijf SKYNET ICT B.V. en aandeelhouder Information Trends B.V..

WIPA ontkent met klem dat er op enig moment sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik van licenties, openbaarmaking aan derden of verveelvoudiging van licenties. WIPA heeft als partner van Microsoft altijd ter goede trouw gehandeld en is op ieder moment zorgvuldig omgegaan met de bij haar in bezit zijnde licenties. Wij wijzen alle beschuldigingen van Microsoft dan ook van de hand en bereiden juridische stappen voor.

Agressie en intimidatie

Microsoft heeft deze buitengewoon agressieve en intimiderende werkwijze gekozen omdat zij – zoals valt te lezen in het beslagrekest – telefonische informatie zou hebben ingewonnen bij een medewerker van WIPA. Alléén dit telefoongesprek waarbij de persoon in kwestie (zogenaamd een potentieel klant) vragen stelde over de hoeveelheid werkplekken die medewerkers van WIPA beheren is als bewijsvoering aangedragen.

Er is in het betreffende gesprek niet gevraagd of WIPA ook klanten bedient die bijvoorbeeld eigen licenties in bezit heeft en of WIPA ook andere soorten werkplekken aanbied dan die op basis van Microsoft Windows. Dit laatste is helemaal vreemd nu juist Microsoft ook SKYNET ICT B.V. (aanbieder van Linux Online Werkplekken) betrekt in de zaak en dus weet had hiervan maar deze informatie niet in het beslagrekest plaatst. WIPA stelt dat ze de voorzieningsrechter informatie hebben onthouden en beslag hebben aangevraagd op basis van valse voorwendselen wat misbruik van beslagrecht is. Het lijkt er op dat deze actie niet zo zeer tegen WIPA gericht is maar tegen het gebruik van Linux.

Volledige medewerking

Microsoft heeft het recht om ten allen tijde een audit te doen bij WIPA op het moment dat er ook maar enige twijfel zou bestaan over de door ons gebruikte (of opgegeven) licenties. WIPA is dan ook buitengewoon verbaasd en geschokt over de extreme agressie die Microsoft in deze kwestie toont en had uiteraard volledige medewerking gegeven bij een audit.

Naar Nederlands recht geldt als uitgangspunt, dat men niet zomaar mag ‘vissen’ naar allerlei informatie waarover een ander (de beslagenen) beschikt. WIPA stelt zich op het standpunt dat de beslaglegging onrechtmatig is nu blijkt dat er door Microsoft geen onderzoek is ingesteld naar aanleiding van het telefoongesprek, geen onderzoek is uitgevoerd naar de omvang van WIPA (aantal werknemers/cijfers) en de door Microsoft gestelde schade in zijn geheel niet is onderbouwd

Garanties

Zoals de klanten van WIPA weten biedt WIPA bepaalde garanties en zekerheden voor wat betreft de bescherming en beschikbaarheid van data/diensten. Het is evident dat Microsoft een totaal andere gedachtegang er op na heeft gehouden en het normaal vind om partners (zonder enige grond voor een zaak) geheel lam te leggen en pas hierna onderzoek naar de feiten te gaan doen. Dit maakt dat wij worden beperkt in het afgeven of nakomen van onze garanties en is naar onze mening geen juiste naleving van een "partner" overeenkomst.

Voor meer informatie kunt een e-mail sturen naar info@wipa.nl.

N.B.: Deze site draait niet op Windows

Lees ook:
- Beslagrekest (PDF, 3 MB)
- Aanvullende producties (PDF, 3 MB)
- Website SKYNET ICT B.V.